Category Archives: Gjestepost

Norske helseprioriteringer på ramme alvor: Hva nå?

 Mathias Barra, Ole Frithjof Norheim og Carl Tollef Solberg Å si nei til å behandle syke pasienter, selv om behandlingen finnes, byr oss imot. Det er problematisk dersom begrunnelsen er at behandlingen er for kostbar—det skal ikke stå på pengene når det gjelder liv og helse. Likevel sier vi nei til en rekke tiltak i […]


Klimapolitikk: Pisken virker – og er bedre enn gulrøtter

av Trygve Lavik.  I Norge er det bred enighet om at vi bør kutte klimagassutslippene kraftig, men hvis konkrete forslag til klimakutt innebærer bruk av pisk, kommer gjengangerargumentene fort fram i det offentlige ordskiftet.